خدمات:
ارائه خدمات مقدماتی- پیشرفته بستری مرتبط با بیماران کرونایی بصورت شبانه روزی توسط کادر درمانی (تخصصی و فوق تخصصی).
1 – خدمات پزشکی
2 – خدمات پرستاری (سم تراپی و اکسیژن تراپی: اکسیژن ساز، کپسول اکسیژن، ونیلاتور و…)
3 – خدمات آزمایشگاهی
4 – خدمات دارویی و تجهیزاتی
5 – خدمات بستری در بیمارستان های خصوصی و غیر خصوصی
6 – درمان زخم های بستر و زخم های پای دیابتی
7 – خدمات مشاوره تلفنی
8 – خدمات آزمایشگاهی (بررسی و نتایج آزمایش ها در کوتاه ترین زمان و ارسال آنلاین برای بیمار و پزشک)
9 – اعزام پزشک متناسب با شرح حال بیمار.